Kıl dönmesi nedir

Kıl dönmesi hastalığı toplumda sıkça karşılaşılan  , tıp ilminde kıl yuvası (Resim 1) anlamına gelen   pilonidal sinüs, pilonidal kist veya sakral dermoid kist olarak  isimlendirilen , özellikle genç (15 ve 30 yaş arası en sık) ,erkek  (hastaların  % 80’i) , zayıf vücut hijyeni olan  ,aşırı terlemesi olan , uzun süreli oturan, doğum yarığı derin olan    ve kıl yapısı itibarı ile sert ve sayı olarak fazla olan kişileri  daha çok etkileyen  kuyruk sokumunda (Resim 2-34-5) , iki kalçanın birleşim yerinde , anüsün 4-5 cm üst tarafında  cilt altında görülen  içerisinde kıl, iltihabi içerik ve sıvı içeren,hastalarda ağrı kirli sarı-yeşil renkte akıntıya yol açan (Resim 6) , bazende kendini otururken dahi şiddetli ağrı ile karakterize olan abseye (Resim 7) yol açan kistik bir hastalıktır. Toplumumuz da  görülme sıklığı ortalama % 8-10 civarında değişirken batılı toplumlarda % 1 civarında olabilir. Erkeklerin ortalama % 1’inde  yaşamları boyunca kıl dönmesi hastalığı görülmektedir. Akdeniz bölgesinde sık olarak rastlanmaktadır. Afrika bölgesinde nadiren görülür. Ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafya da  sık görülmesi kıl yapısı ve sayısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.  Genellikle kolayca tedavi edilebilir ve yüz güldürücü bir iyileşme   taşımasına rağmen, bazı hastalarda yara iyileşmesi sürecindeki problemler ve /veya hastalığın tekrarlaması (nüks) meydana gelir. Kıl dönmesi  hastalığı kişinin  hareketliliğin kısıtlanmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur. Uluslararası olarak kıl dönmesi hakkında çok şey yazılmıştır, ancak hala hastalığa yol açan kesin nedenin ne olduğu ve en uygun  tedavinin ne olduğu hakkında ortak bir fikirbirliği yoktur. Vücudun başka kısımlarında da  örneğin yüz, ense, göbek içi ,saçlı deri, parmak arası   gibi  (Resim 8-9-10) yerlerde kıl dönmesi hastalığı görülebilir. Ancak kıl dönmesi hastalarının tamamına yakını kuyruk sokumunda görülmektedir.