NÜKS

Nüks oranı, farklı tedavi yöntemlerinin tercih edilmesinde en önemli değişkendir, ancak nüksü neyin oluşturduğunun genel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Kıl dönmesi ile ilgili yazıların çoğunda nüks tanımlanmamıştır. Bir yazıda, hastalığın semptomların tam yara iyileşmesinden bir süre sonra tekrarlandığında “nüks” teriminin kullanıldığı ifade edilmiştir . Bununla birlikte, bazı hastalarda cerrahi tedavi sonrası kronik, iyileşmeyen bir yara takip eder ve bunun ne sıklıkta gerçekleştiğine dair net bir veri yoktur. Bu tür yaralar genellikle ikinci kez ameliyat edilir. Bilimsel açıdan, yara iyileşmesinin tam olmaması bir nüks olarak tanımlanmamıştır; Bununla birlikte, hasta açısından ,en önemli gerçek, tekrar ameliyatının gerekli hale gelmesidir. Bu nedenle, “tedavi başarısızlığı” terimi (yani yeni ortaya çıkan fistüller, eksizyon sonrası kronik yara ve herhangi bir tekrar ameliyat), “nüks” kapsamına girecektir.