Risk faktörleri

Erkek cinsiyet – Kıl dönmesi hastalarının ortalama % 80’i erkeklerde görülmektedir. Erkek cinsiyete sahip olmak riski 4 kat arttırmaktadır. Özellikle ülkemizde erkeklerin ortalama % 1’inde yaşamları boyunca kıl dönmesi hastalığına rastlanmaktadır

Bölgesel faktörler- Akdeniz bölgesindeki hastalığa rastlanma oranı ortalama % 5-10 arasında değişmekte iken bu oran batılı toplumlarda ortalama % 1 civarındadır. Afrika bölgesinde ise nadiren rastlanılmaktadır.

Yaş – Hastalığa özellikle 15 ile 30 yaşları arasında  daha sık rastlanmaktadır. Daha erken ve geç yaşlarda risk azalmaktadır.

Sedanter yaşam tarzı – Mesleği veya yaşam tarzı gereği uzun süre hareketsiz kalan ve özellikle uzun süre oturmak zorunda  kalan şöför, büro çalışanları gibi ve uzun süre ders çalışmak için masa başında oturan  öğrencilerde risk artmaktadır. Günde 6 saatten fazla oturanlarda risk ciddi oranda artmaktadır. Bu sürenin üzerine oturan insanlarda risk ortalama 4 kat artmaktadır.

Kıl yapısı ve çokluğu – Vücut yapısı itibarı ile çok sayıda sert ve koyu kıl yapısına sahip kişiler diğer insanlara göre daha fazla risk altındadır. Bu  grup insanlarda hastalığa yakalanma riski ortalama 9 kat artmaktadır.

Kötü hijyen ve aşırı terleme – Yapılan araştırmalarda özellikle  bölgesel temizliğe dikkat  edilmesi ve  hastalığa asıl etken olan kılların temizlenmesi riski azaltmaktadır. Haftalık banyo sayısının  2 ‘nin altında olması riski daha fazla arttırmaktadır. Bu grupta  ortalama 6 kat hastalığa yakalanma riski vardır.

Bölgesel  tıraş veya sürtünmeden kaynaklanan cilt hasarı – Dikkatsiz yapılan bölgesel  traş  veya aşırı sürtünmeden kaynaklanan cilt hasarları neticesinde bu bölgedeki kıllar hasarlanmış yerde hastalığa yol açabilir.

Aşırı kilolu veya obez olma- Vücut kilosu arttıkça hastalığa yakalanma riski artmaktadır.

Aile Öyküsü- Kıl dönmesi hastalığı genetik geçişli bir hastalık olmamasına rağmen aile bireylerinde kıl dönmesi olan kişilerde risk diğerlerine göre  daha fazladır.

Doğum yarığının derin olması-

Daha önceden kıl dönmesi hastalığının olması-