Kıl dönmesi neden oluşur

Kıl dönmesi hastalığının  kesin nedeni net değildir.  Hastalığın temelinde kişinin kendi kıl ve/veya kıl kökünden kaynaklanan bir problem mevcuttur. Hastalığın oluşumu hakkında birçok görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşlerden en çok öne çıkan 2 sebeb  vardır.

         1-Kişinin kendi kıllarının cilde tıpkı bir yabancı cisim gibi etki etmesi sonucu deri içerisinde kendisine yuva yaparak cilt ve cilt altına ilerler. (Resim 1) Zamanla derinleşerek cilt altında etrafı vücut tarafından sarılı bir kistik yapı oluşturur. (Resim 2) Bu dönemde hastalar tarafından fark edilmeyen ,özellikle iç çamaşırları kirleten sarı-yeşil tarzda akıntı görülebilir. (Resim 3-4-5) İlk zamanlarda küçük bir kist şeklinde olan bu yapı  ilerleyen dönemlerde daha da büyüyerek enfekte olup etrafa yayılabilir. Bu dönemlerde akıntı miktarı artabilir ve akıntıya ağrı eşlik edebilir. Bu durum özellikle kuyruk sokumunda derin doğum yarığı olan, sert kıl yapısı ve sayısı itibarı ile  çok olan ,uzun süreli oturmak zorunda kalan , yetersiz hijyene sahip olan  kişilerle , mesleği gereği kıl yapısı ile uğraşan özellikle berber, köpek bakıcıları ve koyun kırpma  işi ile uğraşanlarda  daha sık karşımıza çıkmaktadır. Burada kıl  vücuda nüfuz eden bir vida gibi kabul edilmektedir. Özellikle kıl dönmesi hatalığının ilk belirtisi  fark edilmeyen akıntı olan hastalarda bu görüş ağrı basmaktadır. Parmak arasında görülen kıl dönmesi hastalığı bu görüşle izah edilebilir. (Resim 6)

2- Kabul edilen bu görüşte asıl sorun kıl yapısındaki büyümeye engel  herhangi bir sebeble  oluşan tıkaç ve sonrasında enfeksiyonla karakterize bir durumdur. (Resim 7-8 ) Kıl kökünde mevcut olan yağ bezlerinde tıkanma ,enfeksiyon veya kıl büyümesine engel olan  herhangi bir olay sonrasında kıl vücut dışı yerine vücut içine yayılır. Vücut içinde yabancı cisim gibi davranarak enfekte olur ve etrafı kistik bir yapı ile sarılır. Zamanla diğer kıl köklerine yayılarak birden fazla kıl köküne etki edebilir. (Resim 9) Kıl vücut içinde büyümeye ve çoğalmaya devam ettikçe bu enfekte yapı giderek büyüyebilir ve içerisi iltihabi sıvı ve  çok sayıda kıl içeren abse şeklinde ortaya çıkabilir. (Resim 10-11-12) Bazı kıl dönmesi hastalarının  ilk belirtisinin abse  şeklinde ortaya çıkması bu görüşü desteklemektedir. Burada kıl büyümesine engel olan sebebin uzun süreli oturmaya bağlı herhangi bir tıkaç veya  özellikle kötü hijyene sahip, aşırı terlemesi olan  kişilerde bunu sonucu oluşan  kıl kökündeki bir enfeksiyonun sebeb olduğu düşünülmektedir.Normal kıl yapısı Resim 13 de gösterilmiştir.

         Sonuç olarak kıl dönmesi hastalığının ilk  belirtisi akıntı olan kişilerde 1. görüş ön planda iken , ağrılı şişlik ve abse ile ortaya çıkan hastalarda 2. görüşün ön plana çıkmaktadır.