Tanı nasıl konulur

Hastalar genellikle akıntı ,kuyruk sokumunda ağrı ,şişlik ve ateş şikayetleri ile hekime başvururlar. Kıl dönmesinin tanısı ilgili branş hekimi olan genel cerrahi uzmanı tarafından  muayene edilerek konulur. (Resim 1-2-3-4)  Tanı için muayene yeterlidir. Muayenede kuyruk sokumunda bir veya daha fazla kıl dönmesine ait sinüs ağzı görülmesi ile tanı konulur. Özellikle şiddetli ağrı, şişlik ve üzerine oturamama şikayeti ile müracaat eden hastalarda kuyruk sokumu bölgesinde sinüs ağzı görülmeksizin abse görülebilir. (Resim 5-6-7) Absenin varlığı tanıyı koydurur. Laboratuvar veya herhangi bir görüntülemeye genellikle ihtiyaç duyulmaz. Aynı bölgede kıl dönmesi hastalığına ait şikayetlere ve muayene bulgularına benzer başka hastalıklarda görülebilir. Bunlar anal bölge hastalıkları,cilt ve cilt altı enfeksiyonlar ve nadirende olsa tümoral oluşumlardır. Kıl dönmesi ile en sık karıştırılan hastalıklar kuyruk sokumuna yakın bölgede deriye açılan perianal fistül hastalığı ile bu bölgenin deri ile ilgili olan ve olayın temelinde kıl yapısının olmadığı enfeksiyonlardır. (Resim 8-9-10) Ayırıcı tanı genellikle direk muayene ile yapılır. Nadiren ayırıcı tanı yapmak amaçlı yüzeyel ultrasonografi (Resim 11) veya başka bir görüntülemeye ihtiyaç (Manyetik Rezonans görüntüleme ) duyulur . (Resim 12)